Đội Ngũ Tư Vấn

Thứ ba - 16/01/2018 21:18     In

        

                     Ms. Hoàng Bích Ngọc

  • Giám đốc Phát triển Kinh doanh - Globalway
  • Giám đốc Khu vực -  Yes Study Tư vấn Du học (2017 - 2020)
  • Giám đốc Quan hệ khách hàng - Ngân Hàng Standard Chartered (2017)
  • Chuyên viên tư vấn Bất động sản nước ngoài - Savills (2014 - 2016)
  • Cử nhân Thương mại - Đại học RMIT
  • Business (Marketing) - Seneca Canada