HOTNEWS DU HỌC CANADA

Nhằm mục đích điều chỉnh giáo dục sau trung học phù hợp với nhu cầu thị trường lao động, tỉnh Ontario sẽ phân bổ 96% hồ sơ xin cấp phép du học cho các trường cao đẳng và đại học được nhà nước hỗ trợ. 4% còn lại dành cho các trường dạy tiếng Anh, trường đại học tư thục và các tổ chức khác ở Ontario.

Đặc biệt, ưu tiên các chương trình trong các lĩnh vực đang có nhu cầu cao như các ngành nghề skill trade, y tế STEM, du lịch, khách sạn, chăm sóc trẻ em.

Skilled Workers thường làm việc trong các lĩnh vực sau đây:

  1. Xây dựng
  2. Giao thông vận tải
  3. Sản xuất công nghiệp
  4. Dịch vụ
  5. Công nghệ thông tin

Tìm hiểu thêm tại: https://www.canada.ca/en/employment-social-development/campaigns/skilled-trades.html?fbclid=IwAR2Xl0XrEoydmZrJVBaoMikP1OZBm3IiKytr11mzMYth9a9ZZO9rBmilnpQ


Từ khóa:

ưu tiên, đặc biệt

 

Tin tức mới nhất